Buitengewone architectuur

Het moderne stadsgebouw Blok 1 is heel divers opgebouwd uit individuele percelen, die elk in een eigen kleur en materiaal naast elkaar staan en op de openbare ruimte gericht zijn. Hoe dat uitpakt kun je zien in Kopenhagen, waar de wijk Sluseholmen als inspiratie heeft gediend voor Holland Park.

Blok 1 is ontworpen door architect Sjoerd Soeters, die ook verantwoordelijk is voor het masterplan van Holland Park. Soeters werkt vanuit zijn visie dat je woningen ontwerpt zowel ‘van buiten naar binnen’ als van ‘binnen naar buiten’. Functionaliteit is voor hem belangrijk, maar ook het karakter van wonen op een specifieke plek tot expressie te brengen. Alleen door deze verschillende randvoorwaarden serieus te nemen kunnen er volgens hem oplossingen bedacht worden die niet op zichzelf, maar in de context als ‘mooi’ worden ervaren en die dus niet alleen vanuit puur functioneel oogpunt maar ook door hun situering comfortabel voelen.

De woningen in Holland Park worden duurzaam uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de woning hun kwaliteit blijven behouden en de materialen op een natuurlijke manier verouderen. De hoge kwaliteit van de materialen kun je terugvinden in d zogenaamde technische omschrijving van de woningen. Daarin staat uitgewerkt van welke materialen bijvoorbeeld de kozijnen, ramen en deuren zijn gemaakt en met welk type hang- en sluitwerk je woning is uitgerust.

Bel me voor een afspraak

Naam:
Telefoonnummer: