Privacyverklaring

Bergwijkstadspark B.V., gevestigd aan Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bergwijkstadspark B.V.
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
(020) 520 95 75

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bergwijkstadspark B.V. verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik heeft gemaakt van onze diensten.

 • Voornamen
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie ID-bewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bergwijkstadspark B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

 • Het archiveren van de koop- en aannemingsovereenkomst.

De rechtsgronden waarop we persoonsgegevens verwerken zijn uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bergwijkstadspark B.V. bewaart uw persoonsgegevens 10 jaar. Deze termijn komt voort uit een wettelijke termijn die hiervoor geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bergwijkstadspark B.V. deelt in deze zogenaamde archieffase uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bergwijkstadspark B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

De analytische cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in ons privacy statement omschreven.

Wij maken gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat wij de volgende stappen hebben ondernomen:

 • met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten;
 • uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Daarnaast plaatsen we tracking cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt uw toestemming voor cookies wijzigen op https://www.hollandpark.nl/nl/cookies/. Ook kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowsers zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen "liken" of delen "tweeten" op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en uw online gedrag op onze website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico. Wij raden u aan eerst de privacy verklaring(en) van deze derden erop na te slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. Wij houden hier geen toezicht op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bergwijkstadspark B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hollandpark.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bergwijkstadspark B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hollandpark.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bergwijkstadspark B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bergwijkstadspark B.V.) tussen zit. Bergwijkstadspark B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: MailChimp om u, na uw inschrijving op www.hollandpark.nl, met nieuwsbrieven op de hoogte te houden van ontwikkelingen aangaande Holland Park. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bergwijkstadspark B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@hollandpark.nl.

Laatste update: 10 juli 2019

Bel me voor een afspraak

Naam:
Telefoonnummer: